Д-р Гьока х.Петров


Д-р Гьока х.Петров завършва Факултета по Дентална Медицина към Медицински университет – Пловдив. Акцент в работата му е хирургията.