Д-р Катерина х.Петрова


Д-р Катерина х.Петрова завършва Факултета по Дентална Медицина към Медицински Университет – Пловдив. Посещава различни курсове за повишаване на квалификацията.